Số lượt truy cập:
 

Tin tức CCHC
Kiểm soát thủ tục hành chính: Tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

    Tuy là năm đầu thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính – công việc được đánh giá là mới và khó – song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, sự quan tâm, tích cực triển khai của lãnh đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh sau một năm triển khai đã đi vào nền nếp, đạt những kết quả tích cực.

          Năm 2012 là năm đầu tỉnh ta triển khai thực hiện Nghị quyết 30c/2011/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Một trong các nhiệm vụ trọng tâm của chương trình là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm cắt giảm và nâng cao chất lượng TTHC, nhất là những TTHC có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Đồng thời kiểm soát các TTHC một cách chặt chẽ, công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức khác nhau. Tuy là năm đầu triển khai thực hiện cải cách TTHC - công việc được đánh giá là mới và khó, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, sự quan tâm, tích cực triển khai của lãnh đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh sau một năm triển khai đã đi vào nền nếp, đạt những kết quả đáng ghi nhận.

              Để công tác kiểm soát TTHC được triển khai đúng quy định, UBND tỉnh đã ban hành tổng số 65 văn bản gồm 32 quyết định và 33 công văn chỉ đạo nâng cao hoạt động kiểm soát TTHC. Đồng thời chỉ đạo kiện toàn tổ chức cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC ở các đơn vị. Đến nay, hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC toàn tỉnh đã được thiết lập, đi vào hoạt động có hiệu quả với tổng số 313 cán bộ, trong đó có 17 cán bộ tại các sở, ban, ngành; 8 cán bộ tại UBND các huyện, thành phố; 288 cán bộ tại các xã, phường, thị trấn. Tuy lực lượng còn mỏng và thực hiện nhiệm vụ ở chế độ kiêm nhiệm, song với trách nhiệm và nỗ lực cao, đội ngũ cán bộ thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, bước đầu đã được người dân và các doanh nghiệp đánh giá cao.

             Trong năm 2012, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC bị thay thế, bãi bỏ với tổng số 1018 lượt thủ tục, thuộc 15 lĩnh vực gồm: tài chính, kế hoạch đầu tư, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường, giáo dục đào tạo, lao động TBXH, văn hoá thể thao, du lịch, xây dựng, công thương, thông tin truyền thông, nội vụ, tư pháp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, khoa học công nghệ. Tính từ tháng 6 năm 2011 đến nay, UBND tỉnh đã công bố tổng số 1.246 lượt thủ tục, trong đó công bố ban hành mới 220 TTHC, sửa đổi 781 thủ tục và thay thế bãi bỏ 245 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND cấp huyện và xã trong tỉnh. Ngay sau khi có các quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh, Phòng kiểm soát TTHC - Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp hành nhập toàn bộ số TTHC trên vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia và đề nghị Cục Kiểm soát TTHC công khai.

              Thực hiện kế hoạch rà soát TTHC do UBND tỉnh phê duyệt, đến nay 4/4 sở ngành đã hoàn thành kế hoạch rà soát TTHC tại đơn vị mình và trình UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hoá 103 TTHC thuộc các lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên môi trường, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh rà soát tất cả TTHC thuộc ngành quản lý và lập phương án rút ngắn khoảng 40% thời gian thực hiện từng TTHC. Đến nay đã có 18 sở, ban, ngành đã tiến hành rà soát, xây dựng được phương án cắt giảm thời gian thực hiện TTHC trình UBND tỉnh phê duyệt. Kết quả, số TTHC được cắt giảm là 617/1.012 TTHC cấp tỉnh, tổng số thời gian được cắt giảm 3.385 ngày, trung bình mỗi thủ tục cắt giảm được hơn ba ngày làm việc.

             Theo đánh giá của đồng chí Cao Thị Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tuy việc rà soát TTHC đạt kết quả cao, việc cải cách TTHC đã đạt một số kết quả bước đầu đáng khích lệ, góp phần giảm bớt phiền hà, tiết kiệm thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch. Song qua việc Thái Bình được Bộ Nội vụ chọn là một trong 6 tỉnh thành phố của cả nước làm thí điểm khảo sát bộ chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC trên địa bàn, kết quả mới đạt 62/100 điểm, đứng thứ 6 là chưa cao. Cải cách TTHC còn bộc lộ những tồn tại hạn chế như: việc niêm yết công khai TTHC còn hình thức, chưa đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của cá nhân và tổ chức; việc công khai công bố TTHC ở một số sở, ngành còn chậm, thẩm định nội dung công bố chưa thật tốt; bố trí cán bộ thiếu ổn định, nghiệp vụ của cán bộ đầu mối trong tiếp nhận và giải quyết TTHC còn hạn chế, còn hiện tượng giải quyết chậm so quy định; việc thực hiện chế độ báo cáo chưa nghiêm túc, công tác tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu...

             Tìm hiểu nguyên nhân những tồn tại hạn chế trên, theo đồng chí Phạm Ngọc Chính – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, nguyên nhân chính là do cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ tại các sở, ngành, UBND cấp huyện và xã còn kiêm nhiệm nên thường xuyên thay đổi, trong khi công việc đòi hỏi tốn rất nhiều thời gian và cần nắm vững chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, những người thực hiện nhiệm vụ này chưa có chế độ đãi ngộ nên việc thống kê, rà soát, cập nhật TTHC nhiều khi gặp khó khăn. Việc đánh giá tác động TTHC theo tiêu chí sự cần thiết, sự hợp lý, sự hợp pháp, tính toán chi phí tuân thủ TTHC chất lượng chưa cao...

             Nhằm tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia thực hiện TTHC, loại bỏ những quy định không còn phù hợp để TTHC gọn, nhẹ, được giải quyết nhanh chóng, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã xác định 7 nhiệm vụ đề nghị các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện để khắc phục tồn tại, thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách TTHC trong thời gian tới. Đồng thời, để kịp thời khắc phục nhược điểm từ yếu tố nghiệp vụ, gần đây Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho 150 cán bộ đầu mối giúp các cán bộ làm công tác liên quan đến TTHC nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Hà Dung
Các tin khác cùng chủ đề
 
Cổng thông tin điện tử Tỉnh Thái Bình - Giấy phép số 24/GP-BC của Cục Báo Chí - Bộ VHTT ngày 23/3/2005
Cơ quan thường trực: Sở Thông tin & Truyền thông Thái Bình - Địa chỉ: Số 9 Đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình
ĐT:(036)3743.787, Fax:(036)3743.787 Email: banbientapcong@thaibinh.gov.vn